MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THAM KHẢO

 

Một số đề tài của sinh viên đã nghiên cứu trong năm học trước, Click vào tên file kèm để xem đề cương chi tiết và slide trình bày của các nhóm nghiên cứu để tham khảo

STT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

1

Vai trò của kiểm toán viên độc lập trong việc phát hiện các sai sót và gian lận trong báo cáo tài chính

File kèm : Nhom_Dao.rar

GVHD: ThS. Nguyễn Trọng Nguyên

1. Đoàn Thị Đào - 20900039 - 09020101
2. Đoàn Diễm Châu - 20900020 - 09020102
3. Đào Thị Bảo Ngọc - 20900398 - 09020102

2

Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các hệ thống siêu thị thành phố Hồ Chí Minh

File kèm : DeCuong_Hung.doc

GVHD: TS. Trần Đình Phụng

1. Phan Việt Hùng - 20900357 - 09020102
2. Nguyễn Thọ Huy - 20900085 - 09020102
3. Nguyễn Tuấn Đại - 20900322 - 09020102

3

Giải pháp giảm gánh nặng chi phí hàng tồn kho cho doanh nghiệp chế biến và kinh doanh hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

File kèm : Nhom_Nga.rar

GVHD: CN. Nguyễn Thị Triều

1. Nguyễn Thị Ngọc Ngà - 20900138 - 09020101
2. Trần Thị Mỹ Kiêm - 20900097 - 09020101
3. Trần Hoàng Kim - 20900102 - 09020101

4

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính trong ngân hàng thương mại Việt Nam

File kèm : DeCuong_NhomVan.doc

GVHD: ThS. Đồng Quang Chung 

1. Trần Thị Thúy Vân - 20900484 - 09020102
2. Trần Thị Thùy Linh - 20900374 - 09020102
3. Võ Minh Trang - 20900250 - 09020101

5

Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro kiểm toán dẫn đến sai lệch trong báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh

File kèm : Nhom_Nhan.rar

GVHD: ThS. Châu Thanh An

1. Nguyễn Thị Hương - 20900363 - 09020102
2. Vũ Thị Nhân - 02900148 - 09020102
3. Đỗ Thị Trúc - 20900468 - 09020102