Đề cương ôn thi các môn vét [UPDATE THÊM MỘT SỐ MÔN]

Khoa Kế toán gửi các em đề cương ôn thi (nội dung ôn thi) lớp vét các môn. Các em vét môn nào thì tải đề cương môn đó về ôn tập, đây là các môn SV tự ôn, khoa không mở lớp ôn thi. Môn nào chưa có sẽ cập nhật sau ngày 26/2/2018. 

1/ Môn Thị trường chứng khoán: xem tại đây. 

2/ Môn Nguyên lý quản trị: xem tại đây. 

3/ Môn Kinh tế Vi mô: xem tại đây. 

4/ Môn Hệ thống thông tin Kế toán: xem tại đây. 

5/ Môn Phần mềm ứng dụng trong Kế toán: xem tại đây. 

6/ Môn Kế toán Mỹ: xem tại đây. 

7/ Môn Kiểm toán đại cương: xem tại đây. 

8/ Môn Kế toán chi phí A: xem tại đây. 

9/ Môn Kế toán quản trị A: xem tại đây.

10/ Môn Kế toán tài chính A1: xem tại đây

11/ Môn Kế toán tài chính A4: xem tại đây (sử dụng cùng tài liệu với môn Kế toán thuế).

12/ Môn Kế toán thuế: xem tại đây

13/ Môn Tài chính tiền tệ: xem tại đây (bổ sung tải tại đây)

14/ Môn Kiểm toán nội bộ: xem tại đây.

15/ Môn Kế toán tài chính A3: xem tại đây. 

16/ Môn Thuế: xem tại đây. 

17/ Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương sinh viên làm báo cáo theo hướng dẫn của GV (Liên hệ Cô Nguyễn Thị Ngân - Email: nguyenthingan@tdt.edu.vn)

18/ Môn Toán cao cấp C1, C2: theo dõi thông báo của khoa Toán thống kê. 

19/ Môn Thanh toán quốc tế: xem tại đây. 

20/ Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: chưa có. 

21/ Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh: chưa có. 

 

Các em lưu ý, các tài liệu này là tài liệu tóm tắt khoa gửi để hỗ trợ các em ôn tập, các em cần ôn tổng thể theo kiến thức/tài liệu môn học mà các em đã được học trên lớp nhé. 

 

Khoa nhắc lại các mốc thời gian tiếp theo: 

 

4) Từ ngày 26/2/2018 đến ngày 11/3/2018Khoa tổ chức giảng dạy/ôn tập theo Kế hoạch đã được duyệt.

 

5) Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018: Sinh viên theo dõi lịch thi tại website phòng Đại học và thi các môn.

 

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Hoanh - SĐT: 0978005499

Trân trọng.