Đề cương và Lịch ôn thi lớp vét các môn Anh văn [CẬP NHẬT AV6]

Khoa Kế toán gửi các em sinh viên: 

- Lịch ôn thi vét các môn học Anh văn: 3,4,5,6. Chi tiết xem tại đây.

- Đề cương ôn tập các môn Anh văn: 3,4,5. Chi tiết xem tại đây.

- Đề cương Anh văn 6. Chi tiết xem tại đây.  

- Danh sách sinh viên đã hoàn thành học phí và có thể tham gia ôn thi/thi vét các môn Anh văn đợt này: xem  tại đây. 

Các môn vét khác khoa sẽ gửi email sinh viên cho các em hoặc tiếp tục đăng ở website khoa. Các em check email sinh viên và xem thông tin trên website để nhận tài liệu ôn tập, thời gian gửi là từ ngày 26/2 đến 11/3 theo kế hoạch, tuy nhiên, môn nào có trước khoa sẽ gửi trước cho các em ôn thi. 

Trân trọng.