Thông báo đóng học phí lớp vét các môn học thuộc khoa Kế toán, QTKD, XHNV, TCNH, TTGDQP quản lý môn

Khoa Kế toán thông báo thời gian đóng tiền lớp vét, đối với các môn do khoa Kế toán, QTKD, XHNV, TCNH, TTGDQP quản lý môn. 

Danh sách sinh viên đóng tiền: xem chi tiết tại đây.

Thời gian: từ ngày 30/1/2018 - 2/2/2018 tại phòng Tài chính A007.

Mọi thắc mắc về các môn này, sinh viên vui lòng liên hệ tại khoa Kế toán (gặp cô Hoanh - 02837755034), 

Các thông tin tiếp theo, sinh viên vui lòng,theo dõi thêm ở website khoa Kế toán, check email sinh viên để thực hiện đúng hạn.