Thông báo tiếp theo về việc xem xét mở lớp ôn tập dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo

Thân chào các em, Khoa Kế toán gửi các em thông báo tiếp theo về việc xem xét mở lớp ôn tập dành cho sinh viên  được cứu xét gia hạn đào tạo. 

1/ Danh sách sinh viên khoa Kế toán được tham gia lớp vét các môn Anh văn: xem tại đây. 

* Sinh viên đóng tiền tại phòng tài chính từ ngày 29/01/2018 -02/02/2018Thời gian ôn tập đối với các lớp có mở lớp ôn từ ngày 26/02/2018 -11/03/2018. Lịch ôn cụ thể khoa Ngoại ngữ sẽ thông báo sau. Các môn không tổ chức lớp ôn tập, Khoa Ngoại ngữ sẽ gởi đề cương vào ngày 26/02/2018. Mọi thắc mắc về các môn Anh văn, sinh viên vui lòng liên hệ tại khoa Ngoại ngữ (gặp Cô Thu Anh - 02837755033)

2/ Danh sách sinh viên khoa Kế toán được tham gia lớp vét các môn Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế lượng: xem tại đây. 

* Sinh viên đóng tiền tại phòng tài chính từ ngày 29/01/2018 -02/02/2018Khoa Toán thống kê sẽ gửi đề cương ôn thi đến sinh viên qua email sinh viên sau khi tất cả sinh viên trong danh sách hoàn tất nghĩa vụ học phí. Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ tại khoa Toán - Thống kê (gặp Thầy Công - 02837755039)

3/ Danh sách sinh viên được vét các môn khác do khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh, Xã hội nhân văn, Trung tâm GDTC quốc phòng phụ trách môn: sinh viên xem tại đây. 

* Đối với các môn này, các em tạm thời biết là mình sẽ được tham gia lớp vét, chi tiết về số tiền cần đóng và thời gian đóng khoa sẽ thông báo vào tuần sau qua website khoa Kế toán. (số tiền dự kiến mỗi môn là 500.000 đồng, riêng đối với môn GDQP dự kiến 1.500.000 đồng)Mọi thắc mắc về các môn này, sinh viên vui lòng liên hệ tại khoa Kế toán (gặp cô Hoanh - 02837755034), tuần sau theo dõi thêm ở website khoa Kế toán. 

- Danh sách sinh viên được vét các môn Thuế, Thị trường chứng khoán, Thanh toán quốc tế, Tài chính tiền tệ: sinh viên xem tại đây. 

* Đối với các môn Thuế, Thị trường chứng khoán, Thanh toán quốc tế, Tài chính tiền tệ, sinh viên vui lòng liên hệ khoa Tài chính ngân hàng (02837755025) để hỏi thông tin về số tiền cần đóng và thời gian đóng tiền.

 

Sinh viên nào đăng ký vét (đúng hạn) mà không có tên và không nhận được điện thoại của khoa để giải thích lý do không được vét thì liên hệ lại cô Hoanh - 02837755034

Các thông tin tiếp theo, sinh viên vui lòng liên hệ đúng theo hướng dẫn và theo dõi thêm ở website khoa Kế toán, check email sinh viên để thực hiện đúng hạn.