PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

Khoa Kế toán phát động phong trào NCKHSV năm học 2016-2017 đến toàn thể sinh viên khoa, các nhóm nghiên cứu có thể đăng ký tham dự.

 

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA:

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả sinh viên đang theo học tại trường trừ sinh viên năm cuối (Sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới).

2. Hình thức tham gia:

- Sinh viên đăng ký theo các hình thức sau đây:

+ Cá nhân.

+ Nhóm: Tối đa 03 sinh viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm ý tưởng.

- Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể gửi nhiều ý tưởng dự thi.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 28/9/2016.

2. Địa điểm:

Tác giả nộp bài dự thi trực tiếp cho TL. NCKH SVcủa khoa.

III. NỘI DUNG:
Nội dungý tưởng để phát triển thành đề tài NCKHSV (có thể là sáng kiến, hiến kế, mô hình, giải pháp, đề tài nghiên cứu…) đảm bảo có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; hoặc tập trung vào các ứng dụng cụ thể cho Nhà trường và xã hội.

Ý tưởng có thể là sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật bao gồm các dụng cụ, mẫu vật, máy móc, bản thiết kế …

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
Cuộc thi sẽ diễn ra gồm 2 vòng:

- Vòng sơ loại: Ban tổ chức tổng hợp ý tưởng và phân loại theo các lĩnh vực dự thi, loại bỏ các ý tưởng không phù hợp thể lệ. Tiến hành chấm sơ loại các ý tưởng.

- Vòng bảo vệ ý tưởng: tổ chức các hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chọn ra những ý tưởng xuất sắc, ý tưởng được thực hiện thành đề tài Nghiên cứu Khoa học.

 

Các ý tưởng được thực hiện thành đề tài Nghiên cứu Khoa học sẽ hoàn thành đề cương thành đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017.

Mọi chi tiết liên hệ cô Ngọc tại B113 hoặc email: vuhongngoc@tdt.edu.vn