TB PHÁT ĐỘNG SV THAM GIA CUỘC THI Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

      Xem nội dung chi tiết tại đây

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THAM KHẢO

      Một số đề tài của sinh viên đã nghiên cứu trong năm học trước, Click vào tên file kèm để xem đề cương chi tiết và slide trình bày của các nhóm nghiên cứu để tham khảo...

Xem tiếp...

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

Sáng ngày 22/05/2013, Khoa Kế toán tổ chức buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012 – 2013 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng, các Giảng viên hướng dẫn và các nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKHSV...

Xem tiếp...