CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC - HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015

STT

Tên bài báo

Tác giả

Hội thảo/Hội nghị

Tạp chí

Nội dung bài viết

1

Evidence on the determinants of firm characteristics and inventory accounting policy choice: An empirical study in Vietnam

Lê Thị Mỹ Hạnh

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết

2

The role of creditors and audit firms toward the transparency extent of financial information of listed companies: An Experimental study on the Vietnamese stock market.

Lê Thị Mỹ Hạnh

Võ Văn Nhị

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

3

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB của Kho bạc Nhà nước - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Mai Hương

Huỳnh Ngọc Tuấn

 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

Xem chi tiết

4

Hệ thống BCTC của các DNNVV tại tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp

Trần Thị Cẩm Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Hội thảo về Kế toán - Tài chính - ĐH Kinh tế TP.HCM 2014

 

Xem chi tiết

5

The factors affecting the success of a project of construction company in Vietnam

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Phương Thúy

Nguyễn Thị Triều

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

6

Ảnh hưởng của thành viên nữ trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết

Hoàng Cẩm Trang

Võ Văn Nhị

 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh Tế tp. HCM (Đã đăng trong tháng 12/2014)

Xem chi tiết

7

Gender diversity in the boardroom and corporate social disclosure: evidence from Vietnam

Hoàng Cẩm Trang

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết

8

Directors’ Education Degree and Corporate Social Disclosure: Evidence from Vietnam

Hoàng Cẩm Trang

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

9

State ownership and earnings management: empirical evidence from Vietnamese listed firms

Hoàng Cẩm Trang

Indra Abeysekera

Shiguang Ma

1st International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 2nd – 4th June 2014. ICFE 2014

 

Xem chi tiết

10

Is Boardroom Diversity Associated with The Quality of Earnings?

Hoàng Cẩm Trang

Indra Abeysekera

Shiguang Ma

AFAANZ Conference, New Zealand, 6th-8th July 2014

 

Xem chi tiết

11

Hành vi điều chỉnh lợi nhuận và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Hoàng Cẩm Trang

Võ Văn Nhị

 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh Tế tp. HCM (Đã đăng trong tháng 10/2013)

Xem chi tiết

12

Student’s perceptions of causes of low performance in learning principles of accounting at ton duc thang university

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Phan Hoài Vũ

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết