CÁC ĐỀ TÀI SINH HOẠT HỌC THUẬT ĐÃ BÁO CÁO

 

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014

Tháng

Ngày

Thời gian

Địa điểm

09/2013

09/09/2013

10h00

Phòng B113

10/2013

07/10/2013

10h00

Phòng B113

11/2013

11/11/2013

10h00

Phòng B113

12/2013

09/12/2013

10h00

Phòng B113

01/2014

13/01/2014

15h00

Phòng B113

03/2014

10/03/2014

15h00

Phòng B113

04/2014

07/04/2013

15h00

Phòng B113

05/2014

12/05/2014

15h00

Phòng B113

06/2014

09/06/2014

15h00

Phòng B113

* Khuyến khích sinh viên tham gia các buổi sinh hoạt học thuật của giảng viên trong khoa báo cáo, có thể đến tham dự theo lịch trên.