CẢNH BÁO HỌC VỤ HK1 - NH 17-18

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo kết quả học tập  và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HKI/2017-2018 rơi vào diện được quy định trong Điều 13 của Quy định tổ chức và quản lý đào tạo ban hành kèm Quyết định số 1174/2017/QĐ-TĐT ngày 11/7/2017.

Kế hoạch chi tiết sinh viên và gia đình xem chi tiết tại đây

Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy HK1/2017-2018 xem chi tiết tại đây

Thông tin liên hệ: văn phòng khoa Kế Toán - P.B007 - ĐH TĐT

SĐT: 02837 755 034