PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT CHỦ ĐỀ " QUYỂN SÁCH LÀM THAY ĐỔI TÔI"

Đoàn trường ĐH Tôn Đức Thắng đang phát động cuộc thi "Quyển sách làm thay đổi tôi". Đây là một cuộc thi bổ ích cho sinh viên, mọi thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây