Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tốt nghiệp tháng 9/2016

Hiện tại, khoa đã nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp tháng 9/2016. Sinh viên liên hệ Văn phòng khoa Kế Toán (Phòng B0007) để nhận.

Thời gian: Từ ngày 1/9/2016 đến 15/9/2016 (Trừ ngày lễ 2/9 và ngày chủ nhật)

+ Buổi sáng: 7h30 - 11h30

+ Buổi chiều: 13h00 - 17h00

Trân trọng !