LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Sáng 17/07/2013, Khoa Kế toán tổ chức buổi Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 37 sinh viên khóa 13 bậc đại học hệ chính quy.

Thành viên hội đồng chấm bảo vệ khóa luận gồm:

Hội đồng 1: PGS,TS. Võ Văn Nhị, ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh, ThS. Tô Hồng Thiên và ThS. Đồng Quang Chung.

Hội đồng 2: TS Phạm Trọng Toàn, TS. Nguyễn Thị Mai Hương, ThS. Phan Văn Dũng và TS. Tăng Trí Hùng.

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp : 

 

Thành viên Hội đồng 1

 

Thành viên Hội đồng 2

  

  Sinh viên bảo vệ khóa luận trước hội đồng

   

 

 Thành viên Hội đồng 1 chụp hình lưu niệm với sinh viên

 

 

Thành viên Hội đồng 2 chụp hình lưu niệm với sinh viên

 

KẾT QUẢ THI TN CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 7/2013 HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VB2


Sinh viên xem kết quả thi tại các mục sau :

- Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau xem tại đây

- Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về trước xem tại đây

Lưu ý : sinh viên có điểm tô đậm là điểm sau khi đã xử lý vi phạm . Thời hạn phúc khảo từ ngày 6/8/2013 đến 9/8/2013 tại Văn phòng khoa Kế toán (Phòng B007), mẫu đơn phúc khảo tải tại đây.

KẾT QUẢ THI TN MÔN CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THI THÁNG 7/2013

Hệ tín chỉ :

 - Sinh viên xem kết quả tại đây

Hệ niên chế :

- Sinh viên xem kết quả tại đây

Thời hạn phúc khảo từ ngày 6/8/2013 - 9/8/2013 tại Văn phòng khoa Kế Toán (Phòng B007). Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp tải về tại đây

Chuyên mục phụ