THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2016

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG

           Khoa kế toán mời các bạn đến nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2016

-         Thời gian: từ ngày 04/03/16 đến ngày 10/03/15 ( trừ chiều thứ 2 khoa họp giao ban )

Sáng : 8h đến 11h30, chiều 13h30 đến 18h00

-         Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán B007

-         Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính ( kèm theo 1 bản photo) và biên lai đóng lệ phí bằng TN

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền ( kèm theo bản photo) và biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Người nhận ủy quyền nhận bằng phải nắm thông tin của người nhờ nhận ( SĐT, email, Tên và địa chỉ công ty làm việc, người liên hệ ở nơi làm việc có SĐT và chức vụ) để khai vào sổ thu thập thông tin việc làm.

Trân trọng.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2015

 Chào các bạn !

Theo thông báo từ Phòng Đại học, Khoa Kế toán nhắc lại các bạn thời gian và cách thức đăng ký thi tốt nghiệp như sau:

- Thời gian : từ ngày 07/12/15 đến 13/12/15

- Cách thức đăng ký: ( có thay đổi trang website đăng ký so với trước)

Sinh viên đăng ký thi lại môn tốt nghiệp cơ sở, chuyên ngành

trên website: http://student.tdt.edu.vn

Trân trọng.

THÔNG BÁO V/V NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SV TỐT NGHIỆP ĐỢT T9/2015 NHƯNG CHƯA ĐẾN NHẬN BẰNG TN

Thân chào các bạn!

Đến thời điểm này còn nhiều bạn đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2015 nhưng chưa đến nhận Bằng, Khoa Kế toán đề nghị các bạn ( có tên trong file danh sách đính kèm) sắp xếp đến khoa nhận bằng theo thông tin sau đây:

- Danh sách chi tiết -> xem tại đây

      Thời gian: từ ngày 14/12/15 đến ngày 19/12/15 ( có làm ngày thứ bảy )

                  Sáng : 8h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

-         Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán B007

-         Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính ( kèm theo 1 bản photo) và biên lai đóng lệ phí bằng TN

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền ( kèm theo bản photo) và biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Người nhận ủy quyền nhận bằng phải nắm thông tin của người nhờ nhận ( SĐT, email, Tên và địa chỉ công ty làm việc, người liên hệ ở nơi làm việc có SĐT và chức vụ) để khai vào sổ thu thập thông tin việc làm.

Trân trọng.

Ghi chú: Sau thời gian trên , Khoa sẽ không phát bằng cho các bạn và làm thủ tục bàn giao lên phòng KT & KĐCL ( A302) để các bạn đến nhận tại địa điểm này.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT THÁNG 9/2015 ( ĐỢT 2) - CÁC HỆ

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG

 

           Khoa kế toán mời các bạn đến nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2015

( Đã có Bằng tốt nghiệp của đợt chạy xét tốt nghiệp ngày 10/9/2015).

-         Thời gian: từ ngày 13/10/15 đến ngày 17/10/15 ( có làm ngày thứ bảy )

Sáng : 8h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

-         Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán B007

-         Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính ( kèm theo 1 bản photo) và biên lai đóng lệ phí bằng TN

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền ( kèm theo bản photo) và biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Người nhận ủy quyền nhận bằng phải nắm thông tin của người nhờ nhận ( SĐT, email, Tên và địa chỉ công ty làm việc, người liên hệ ở nơi làm việc có SĐT và chức vụ) để khai vào sổ thu thập thông tin việc làm.

Trân trọng.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT DANH HIỆU CỬ NHÂN ƯU TÚ - ĐỢT TN T9/2015.

Danh sách sinh viên đạt cử nhân ưu tú (cập nhật ngày 15/9/15)-> Xem tại đây

Lưu ý: những sinh viên nào đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách đề nghị phản hồi về khoa Kế toán ( B007) từ ngày 14/9 -> 16/9/15.

Chuyên mục phụ