Lịch ôn thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 7/2017) hệ Cao đẳng và Đại học chính quy tại TP.HCM

Thân chào các em sinh viên! 

Khoa Kế toán gửi lịch ôn thi tốt nghiệp (cho đợt thi tháng 7/2017). 

Lịch ôn này áp dụng cho lớp 13020101, 13020102, 13020103, 14820101, 14820102, 14820103, 15120101 và các sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy trễ tiến độ, thi lại có nhu cầu ôn thi. 

Các em lưu ý tham gia ôn tập đầy đủ và đúng giờ, thực hiện nghiêm túc các quy định lên lớp như 1 ca học bình thường. 

Lưu ý: 

- Đối với hệ Đại học: Lịch thi này chỉ áp dụng cho sinh viên đủ điều kiện dự thi đợt tháng 7/2017, sinh viên không đủ điều kiện sẽ ôn thi vào tháng 12/2017 để chuẩn bị cho đợt thi tháng 1/2018. 

- Đối với hệ Cao đẳng: tất cả sinh viên đều phải đi ôn thi đợt này dù đủ hay không đủ điều kiện, vì sỉ số ít nên khoa không tổ chức đợt sau.

- Đối với sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ không tham gia ôn thi, danh sách đủ điều kiện làm khóa luận khoa sẽ gửi trong tuần này qua email sinh viên và website: kt.tdt.edu.vn

Lịch ôn thi xem chi tiết tại đây (lịch này có điều chỉnh so với ngày hôm qua)

Điều kiện thi tốt nghiệp (để biết mình có đủ điều kiện thi hay không) xem chi tiết tại đây. 

http://kt.tdt.edu.vn/cong-tac-tot-nghiep/dieu-kien-thuc-tap-thi-tn/198-dieu-kien-thuc-tap-thi-tot-nghiep-mon-thi-tot-nghiep-va-bao-ve-khoa-luan-doi-voi-he-chinh-quy-theo-hoc-che-tin-chi.html

 

Lịch ôn thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 7/2017) lớp Liên thông tại TP.HCM

Khoa Kế toán gửi lịch ôn thi tốt nghiệp dành cho lớp liên thông tại TP.HCM - Lớp 14220101 và 14520101 (ôn cho đợt thi tháng 7/2017), sinh viên lưu ý tham gia ôn thi đầy đủ. 

Chi tiết lịch ôn xem tại đây. 

Đây là lần ôn thi duy nhất cho lớp, nên sinh viên cho dù đủ hay không đủ điều kiện dự thi tháng 7/2017 cũng tham gia ôn tập (đợt thi tháng 1/2018 sẽ không ôn tập lại). 

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ qua SĐT của cô Hoanh (01656175602)

Trân trọng! 

Lịch ôn thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 7/2017) tại đơn vị Bình Phước

Khoa Kế toán gửi lịch ôn thi tốt nghiệp tại đơn vị Bình Phước (ôn cho đợt thi tháng 7/2017), sinh viên lưu ý tham gia ôn thi đầy đủ. 

Chi tiết lịch ôn xem tại đây. 

Đây là lần ôn thi duy nhất cho lớp 14KK6L, nên sinh viên cho dù đủ hay không đủ điều kiện dự thi tháng 7/2017 cũng tham gia ôn tập (đợt thi tháng 1/2018 sẽ không ôn tập lại). 

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ qua SĐT của cô Hoanh (01656175602)

Trân trọng! 

 

Lịch thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành đợt tốt nghiệp tháng 04/2017 - Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy và hệ Liên thông (TP.HCM và các Tỉnh)

Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy xem lịch thi chi tiết tại đây. 

Sinh viên hệ Liên thông học tại TP. HCM và các Tỉnh xem lịch thi chi tiết tại đây. 

Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 01/2017 hệ VLVH niên chế

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây. 

Chuyên mục phụ