Danh sách phân chia hội đồng phản biện báo cáo thực tập học kỳ hè năm học 2015 - 2016

 

Khoa Kế toán thông báo đến các em sinh viên thông tin chi tiết các hội đồng phản biện BCTT, có ghi cụ thể số phòng và thông tin sinh viên.
Sinh viên cập nhật thông tin chi tiết trong file đính kèm.
Tải file tại đây.
Thời gian tập trung : 7h45, ngày thứ ba 20/9/2016
Sinh viên tập trung đúng giờ và đúng phòng đã xếp
Trân trọng.