KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN BIẾT

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 và tên giảng viên hướng dẫn: xem tại đây

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2: xem tại đây

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây

Lưu ý: những sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung chưa có tên trong danh sách và chưa biết tên Giảng viên hướng dẫn vui lòng liên hệ gấp với giáo vụ khoa - Cô Thuỷ để cập nhật danh sách bổ sung và biết tên Giảng viên hướng dẫn.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây.

Lưu ý:

1. Sinh viên kiểm tra kỹ danh sách, nếu đã đăng ký mà chưa có tên vui lòng kiểm tra lại kết quả đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học.

2. Chỉ những sinh viên có đăng ký thực tập tốt nghiệp mới được công nhận điểm.

3. Khoa sẽ phân công Giảng viên hướng dẫn dựa trên danh sách này và sẽ công bố tại website theo kế hoạch. Đề nghị sinh viên theo dõi thông tin tại web khoa.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2013 - 2014

KẾ HOẠCH

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013-2014

            Căn cứ theo kế hoạch năm học 2013-2014, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2013-2014 như sau:

-         Ngày 14/01/2014: Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp trên website phòng Đào tạo và thông báo về Khoa.

-         Ngày 16/01 đến 21/01/2014: sinh viên có tên trong danh sách đăng ký thực tập tốt nghiệp trên mạng (http://tttn.tdtsolutions.vn/).

-         Ngày 16/01 đến 21/01/2014: Sinh viên nợ học phần thực tập tốt nghiệp, nộp đơn đăng ký thực tập tốt nghiệp tại P. Đào tạo.

-         22/01/2013: Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên đi thực tập tốt nghiệp trên website của phòng Đào tạo và thông báo về Khoa.

-         22/01 đến 15/02/2013: Sinh viên liên hệ Khoa đăng ký danh sách đề tài thực tập, Khoa phân công giảng viên hướng dẫn.

-         17/02 - 27/04/2014: Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.

-         17/02/2014: Phòng Đào tạo chuyển dữ liệu sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp cho phòng Tài chính.

-         18/02 đến 28/02 /2014: Sinh viên đóng tiền thực tập tốt nghiệp tại Phòng Tài chính.

-         07/04 - 13/04/2014: Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

-         05/05 đến 09/05/2014: Khoa nộp điểm Thực tập tốt nghiệp về Phòng Đào tạo.

Đề nghị Khoa thông báo cho rộng rãi cho sinh viên biết và thực hiện theo kế hoạch.

XEM DANH SÁCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2013 - 2014 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN BIẾT

Xem kế hoạch chi tiết tại đây

Danh sách hướng dẫn BCTT xem tại đây

Quy định hình thức và nội dung BCTT xem tại đây

Quy định về việc thực hiện BCTT xem tại đây

THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (T9/2013) NĂM HỌC 2013-2014

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp tháng 1/2014 xem tại đây