THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THEO HỘI ĐỒNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHẢN BIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

Khoa Kế toán xin thông báo danh sách sinh viên theo Hội đồng, thời gian và địa điểm tổ chức Hội đồng phản biện Báo cáo thực tập tốt nghiệp hệ chính quy đợt 2 năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:

- Hệ Đại học: tập trung lúc 7h30 ngày 14/05/2014 (Thứ 4) tại lầu 3C.

- Hệ Cao đẳng: tập trung lúc 13h ngày 14/05/2014 (Thứ 4) tại lầu 3C.

Danh sách và số phòng chi tiết các Hội đồng sinh viên xem tại đây. (Không sử dụng file này)

Lưu ý: danh sách được chia thành 6 Hội đồng (6 sheet cùng 1 file), đề nghị sinh viên cập nhật thông tin này và thông báo cho tập thể sinh viên cùng lớp lên website khoa để cập nhật thông tin chi tiết.

VÌ MỘT SỐ THAY ĐỔI NHỎ, SINH VIÊN VUI LÒNG XEM DANH SÁCH CHÍNH THỨC TẠI ĐÂY.

Vui lòng thông báo rộng rãi đến sinh viên trong lớp vì sự thay đổi này.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG LỆ PHÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

SỐ TIỀN CẦN ĐÓNG: 1.740.000 ĐỒNG

Xem chi tiết thông báo tại đây

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TTTN ĐỢT BỔ SUNG

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo TTTN cho sinh viên đăng ký trễ hạn: xem tại đây.

Lưu ý: những thông tin liên quan như kế hoạch, hướng dẫn về hình thức và nội dung báo cáo,... sinh viên vui lòng xem trong lần đăng tin trước.