NỘI DUNG ÔN TẬP THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2014

Đại học xem tại đây.

Cao đẳng xem tại đây.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015

Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: sinh viên theo dõi thông tin trên website khoa, việc đăng ký đề tài thực tập áp dụng sau khi đã có danh sách phân công giảng viên hướng dẫn công bố trên website, sinh viên không cần đến khoa để đăng ký.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013 - 2014 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ hè và tên giảng viên hướng dẫn: xem tại đây

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ hè: xem tại đây

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây

Các biểu mẫu liên quan: xem tại đây

Lưu ý: sinh viên phải đọc thật kỹ các file hướng dẫn đính kèm, mọi thắc mắc trong suốt quá trình thực tập, sinh viên vui lòng liên hệ qua địa chỉ email khoaketoan@tdt.edu.vn để được tư vấn trực tiếp hoặc gọi qua SĐT: 08.377.55.034 gặp Cô Thủy.

Trân trọng!

KẾT QUẢ XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2013 - 2014 (CẬP NHẬT NGÀY 03/06/2014)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập xem tại đây.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập xem tại đây.

Lưu ý:

- Trong danh sách không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp, sinh viên nào bị vướng do chưa học Kế toán tài chính A1 và Kế toán tài chính A2 theo mã môn học mới thì nhanh chóng làm đơn nộp tại Văn phòng khoa (Cô Thủy) để được xem xét. Thời hạn nhận đơn: hết ngày 05/06/2014.

- Hiện tại thời gian đăng ký thực tập tốt nghiệp trên website http://tttn.tdtsolutions.vn/ được gia hạn đến hết ngày 05/06/2014.

 - Hệ Liên thông, nếu sinh viên muốn thực tập đợt 3 (Đối tượng: đã thực tập nhưng chưa đạt hoặc chưa thực tập của những khóa tuyển sinh liên thông từ TC -> ĐH (2011 trở về trước) và từ CĐ -> ĐH (từ 2012 trở về trước)) thì làm đơn nộp về Văn phòng khoa Kế Toán (B0007). Hạn nộp đơn: hết ngày 06/06/2014.

KẾT QUẢ XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem danh sách chi tiết tại đây.