DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN, KÈM KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN (2)

Danh sách giảng viên hướng dẫn (có điều chỉnh, bổ sung): xem tại đây

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp:  xem tại đây

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây

Lưu ý: sinh viên phải đọc thật kỹ các file hướng dẫn đính kèm, mọi thắc mắc trong suốt quá trình thực tập, sinh viên vui lòng liên hệ qua địa chỉ email khoaketoan@tdt.edu.vn để được tư vấn trực tiếp hoặc gọi qua SĐT: 08.377.55.034 gặp Cô Thủy hoặc Cô Trúc Anh (SĐT: 0949.433.348)

Khoa tiếp sinh viên từ thứ 2 đến chủ nhật trong giờ hành chính (Trừ chiều thứ 2 khoa họp giao ban)

Danh sách GVHD hiện tại vẫn chưa cập nhật theo kế hoạch, khoa sẽ cập nhật khi danh sách đã được phê duyệt, các bạn cứ theo dõi thông tin trên website và email lớp hoặc email cá nhân nhé. Dự kiến: trước ngày 1/2/2015.

Trân trọng!

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

Danh sách giảng viên hướng dẫn: xem tại đây.

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp:

+ Tại Thành phố: xem tại đây

+ Tại Tỉnh liên kết: xem tại đây

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây

Lưu ý: sinh viên phải đọc thật kỹ các file hướng dẫn đính kèm, mọi thắc mắc trong suốt quá trình thực tập, sinh viên vui lòng liên hệ qua địa chỉ email khoaketoan@tdt.edu.vn để được tư vấn trực tiếp hoặc gọi qua SĐT: 08.377.55.034 gặp Cô Thủy hoặc Cô Hoanh.

Khoa tiếp sinh viên từ thứ 2 đến chủ nhật trong giờ hành chính (Trừ chiều thứ 2 khoa họp giao ban)

Trân trọng!

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 - HỆ CHÍNH QUY

Nội dung chi tiết kế hoạch -> xem tại đây

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI 1 HỌC KỲ

Sinh viên khoa Kế toán có thể tham gia chương trình thực tập học kỳ cuối theo chương trình

khoa Quản trị kinh doanh. Mọi thắc mắc về chương trình có thể liên hệ tư vấn:

Cô Nguyễn Thị Triều

SĐT: 0906996168

Email: nguyenthitrieu@tdt.edu.vn

Thông tin về chương trình xem chi tiết sau đây:

img694

img695