KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015-2016, DANH SÁCH GVHD VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Kế hoạch thực tập đợt 2 năm học 2015-2016, SV xem tại đây

Danh sách GVHD hệ Cao dẳng,  SV xem tại đây

Danh sách GVHD hệ Đại học,  SV xem tại đây

Một số quy định về nội dung và hình thức, mẫu biểu báo cáo TTTN. SV xem tại đây

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ LIÊN THÔNG (ĐỢT BỔ SUNG)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 và tên giảng viên hướng dẫn (bổ sung): xem tại đây. 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2: xem tại đây.

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây.

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây.

Lưu ý: mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách công tác thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông (Cô Cao Thị Thanh Hiền - SĐT: 0914086265)

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ LIÊN THÔNG VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN BIẾT

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 và tên giảng viên hướng dẫn: xem tại đây.

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2: xem tại đây.

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây.

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây.

Lưu ý: mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách công tác thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông (Cô Cao Thị Thanh Hiền - SĐT: 0914086265)

 

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2015-2016 (đợt 1)

Hội đồng phản biện BCTT đợt 1 năm học 2015-2016:

- Thời gian: 7h30-11h30 thứ 4 ngày 25/11/2015

- Địa điểm: phòng C403 & C404

Danh sách SV xem file đính kèm tại đây.

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016, DANH SÁCH GVHD VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN (2)

Kế hoạch thực tập đợt 1 năm học 2015-2016, SV xem tại đây

Danh sách GVHD,  SV xem tại đây.

Một số quy định về nội dung và hình thức, mẫu biểu báo cáo TTTN. SV xem tại đây