Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt Tháng 04/2018 (Bổ sung)

Hiện tại đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 04 năm 2018 ( Đợt bổ sung), khoa thông báo đến sinh viên biết và đến nhận. 

-Thời gian nhận: từ ngày 17/04/18 - 29/04/2018 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ khoa qua email:

 khoaketoan@tdt.edu.vn hoặc SĐT: 028.37755034