THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI VÀ THU LỆ PHÍ THI CHỨNG CHỈ MOS QUỐC TẾ ĐỢT THÁNG 3/2014

Thông báo thi chứng chỉ MOS quốc tế tháng 3/2014: xem tại đây.

Thông báo đóng lệ phí thi: xem tại đây.

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI GIỮA KỲ 2/2013-2014 DO NỢ HỌC PHÍ

Xem danh sách chi tiết tại đây.

Lưu ý: những trường hợp đã nộp đơn xin gia hạn học phí, nhà trường sẽ giải quyết sau Tết nên sẽ có danh sách điều chỉnh sau.

DANH SÁCH XỬ LÝ HỌC VỤ SƠ BỘ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ 1 /2013 - 2014

Xem chi tiết tại đây

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách liên hệ với khoa gấp để được hướng dẫn làm đơn cứu xét.

Địa điểm liên hệ: Phòng B007 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem chi tiết thông báo tại đây