THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ BỔ SUNG MÔN HỌC ( TOEIC, GDTC) CỦA SV K 18 ĐH & K10 CĐ TRONG HK 2/14-15

 

Nội dung chi tiết thông báo -> xem tại đây

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH 2, ĐỢT 2, NH 2014-2015 - HỆ CHÍNH QUY

Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học ngành thứ hai dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đợt 2 năm học 2014 - 2015) như sau:

- Sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy có nhu cầu đăng ký học thêm ngành học thứ hai, sinh viên đăng nhập vào website http://cn2.tdt.edu.vn bằng tài khoản đăng ký môn học. Và điền thông tin vào mẫu đăng ký và in đơn “Học ngành thứ hai” từ website → Ký tên → Nộp tại tổ Tư vấn học đường (phòng A0006) từ ngày 01/12/2014 đến ngày 19/12/2014 (trong giờ hành chính).
Chi tiết theo file đính kèm -> xem tại đây

QUI ĐỊNH TẠM THỜI : V/V HỌC CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ TIN HỌC THEO CHUẨN MOS

Nội dung chi tiết -> xem tại đây