TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG HK1/16-17 KHÓA TUYỂN SINH 2016

 

Nhm to điu kin cho sinh viên có th tr n môn hc, hoc b sung mt s môn hc còn thiếu trong chương trình đào to do sinh viên chuyn ngành, ngh hc tm thi. Nay phòng Đi hc thông báo thi gian np đơn đăng ký môn hc b sung trc tuyến trên H thng thông tin sinh viên cho nhng sinh viên thuc đi tượng sau:

1)      - Sinh viên hệ Đại học khóa 19, Cao đẳng khóa 11 có nguyện vọng đăng ký học lại với Đại học khóa 20 (tuyển sinh năm 2016)

2)      - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy các khóa tuyển sinh 2014 trở về trước có nguyện vọng trả nợ môn học với khóa 20 (tuyển sinh 2016). Danh mục môn tương đương sinh viên xem chi tiết tại Khoa quản lý môn.

Sinh viên xem thời khóa biểu môn học trên website phòng Đại học, sau đó sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ “nộp đơn trực tuyến”, nộp đơn từ 13h ngày 23/09/2016 đến 17h ngày 25/09/2016.

Nội dung chi tiết -> xem tại đây