THÔNG BÁO V/V MỞ BỔ SUNG MÔN LUẬT KINH DOANH (MMH: 701008) TRONG HỌC KỲ HÈ , NH 2015-2016

Khoa Luật thông báo:

Do s lượng sinh viên đăng ký xin m b sung môn Lut kinh doanh - Mã 701008 trong hc kỳ hè/2015-2016 khá đông, nên khoa Lut đã quyết đnh m lp môn hc trên, thông tin c th như sau:

- Lịch học dự kiến: Tiết 2-6 sáng thứ 3 và sáng thứ 5. 

- Thời gian đăng ký môn học: 8:00 ngày 28/03/2016 đến 8:00 ngày 30/03/2016.

Kính nhờ quý khoa Kế toán hỗ trợ đăng thông tin trên lên phần tin tức khoa, Web khoa....để sinh viên có nhu cầu học môn học trên đăng ký.