LỊCH THI GIỮA HK2/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY (DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI)

Xem lịch thi tại đây.

Xem danh sách sinh viên tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU HK3/2013 - 2014 HỆ LT, VHVL TẠI TP.HCM

Xem chi tiết tại đây.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN

Hệ Đại học xem tại đây.

Hệ Cao đẳng xem tại đây.

Lưu ý: Khoa sẽ tổ chức 1 buổi hướng dẫn sinh viên thi kỹ năng thực hành chuyên môn:

- Thời gian: 9h15 ngày 24/03/2014.

- Địa điểm: Phòng B308.

Sinh viên cập nhật thông tin để tham dự và thông báo những sinh viên cùng lớp tham gia.

LỊCH THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN ĐỢT THÁNG 4/2014

Xem lịch thi chi tiết tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ DỰ THÍNH 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem chi tiết tại đây