Kế hoạch thực hiện và hướng dẫn thực hiện chuyên đề nghiên cứu học kỳ 2 năm học 2016 - 2017- kèm danh sách giảng viên hướng dẫn

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

I. Danh sách phân công hướng dẫn

Hệ Đại học và cao đẳng gồm liên thông và chính quy (2 sheet CQ và LT trong file đính kèm)

Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2016- 2017 đối với bậc đại học và cao đẳng. Vui lòng xem tại đây

II. Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện 

1. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo định hướng thực tế tại Doanh nghiệp. Vui lòng xem tại đây

2. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo hướng tiếp cận văn bản. Vui lòng xem tại đây