GIA HẠN THỜI GIAN THU BÀI CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU HK 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

Chào các bạn,

Dựa trên tình hình thực tế thực hiện CĐ Nghiên cứu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016. Nay Khoa gia hạn thời gian thu báo cáo đến thứ 4 ngày 02/12/2015 (Lịch cũ 24/11/2015).

Các bạn nộp báo cáo về lớp trưởng và ký tên vào danh sách nộp bài và lớp trưởng nộp tại B113 cho Cô Tuyến (SĐT: 0935.911.422).

Lớp trưởng thu báo cáo và sắp xếp phân loại theo GVHD trước khi nộp.

Thân mến!