Thông báo kế hoạch xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định các lớp LT, VLVH, VB2 (đợt tháng 11/2016) & Cảnh báo học vụ sinh viên sắp quá hạn đào tạo (đợt tháng 04/2017)

Căn cứ cảnh báo học vụ sinh viên sắp quá hạn đào tạo trong Kế hoạch số 625/2016/TB-TĐT ngày 06/5/2016 về xử lý học vụ sinh viên, Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ đợt tháng 11/2016 đối với sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định các lớp Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai (đợt tháng 11/2016), Mọi chi tiết SV xem tại đây , Danh sách SV nằm trong diện quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định các lớp Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai (đợt tháng 11/2016) xem tại đây

 Sinh viên trong diện quá hạn đào tạophải liên hệ phản hồi về văn phòng khoa B007

(Gặp thầy Nghĩa- 0837755034từ ngày 20/11-02/11/2016