KẾ HOẠCH CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO

NĂM 2016

Căn cứ quy chế học vụ học chế tín chỉ 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013, Nhà trường ban hành kế hoạch và danh sách sinh viên về cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên hệ chính quy thuộc diện quá hạn đào tạo tháng 10/2016

Sinh viên trong diện quá hạn đào tạo phải liên hệ phản hồi về văn phòng khoa B007 (Gặp thầy Nghĩa - 0837755034) từ ngày 18/10-31/10/2016. Danh sách sinh viên xử lý quá hạn đào tạo xem chi tiết tại đây

Quá thời gian trênnếu không nhận được thông tin phản hồi từ sinh viênKhoa sẽ tổnghợp xóa tên theo quy định

Sinh viên xem Kế hoạch chi tiết xử lý quá hạn đào tạo tháng 10/2016 tại đây