HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHỆP ĐỢT 1 THÁNG 10/2017

HI ĐỒNG PHN BIN

BÁO CÁO TP S NGH NGHP ĐỢT 1

THÁNG 10/2017

Sáng ngày 4/10/2017, Khoa Kế toán đã t chc bui “Báo cáo kết qu tp s ngh nghip” cho sinh viên khóa 16-17 hệ Đại hc và Cao đẳng.

Hi đồng phn bin được chia làm 4 hi đồng, các ging viên tham gia phn bin gm có:

Hội đồng 1: Cô Lê Th M Hnh & Cô TrĐỗ Thu Linh

Hội đồng 2: Thy Tăng Trí Hùng & Cô Võ Th Thc

Hội đồng 3: Thy Phan Hoài Vũ & Cô Nguyn Th Trúc Anh

Hội đồng 4: ThĐồng Quang Chung & Cô Nguyn Th Kim Tuyến

Trong buổi “Báo cáo kết qu tp s ngh nghip” lần này s lượng sinh viên là 80 sinh viên, vi yêu cu viết báo cáo sau 3 tháng thc tp ti doanh nghip. Các bn sinh viênđã n lc rt nhiu để hoàn thành tt và đạt hiu qu cao. Nhìn chung, theo hi đồng đánh giá, các đề tài đều có hình thc trình bày đẹp, ni dung được tìm hiu sâu, cp nht kp thi các quy định, thông tư mi và phn ánhđược tình hình ca doanh nghip cũng như nêu lên được ý kiến cá nhân ca mi người. Hi đồng đánh giá cao s nghiêm túc và c gng ca các bn sinh viên trong k tp s ln này.

Qua đợt báo cáo ln này, các sinh viên Khoa Kế toán đã chng tỏ được bn thân, th hin được s chuyên nghip trong cách làm vic, cũng như cho thy được s nghiêm túc và n lc không ngng ca mi cá nhân. Hy vng rng, nhng đóng góp ý kiến ca các ging viên Khoa Kế toán s là nhng bài hc kinh nghim quý báu, tr thành bàn đạp vng chc cho công vic sau này ca các bn sinh viên.

Bui Báo cáo đã kết thúc trong không khí vui v, n cười tươi tn ca thy cô và các bn sinh viên.

Một số hình ảnh lưu niệm tại bui báo cáo:

22496161 1365427796901588 3896869015076789628 o

 

ThS. Phan Hoài Vũ - Đại diện HĐ 3 hướng dẫn quy trình và phổ biến cách thức làm việc

22496163 1365427263568308 810558435176730230 o

Các bạn sinh viên đang trình bày và trả lời phản biện BC TSNN - HĐ 3

22498973 1365427266901641 4283562705386994201 o

 

Các bạn sinh viên đang trình bày và trả lời phản biện BC TSNN - HĐ 2

22520001 1365427446901623 4594654044350243021 o

 

Các bạn sinh viên đang trình bày và trả lời phản biện BC TSNN - HĐ1

22467382 1365427583568276 320735361953321605 oGiảng viên chấm phản biện BC TSNN - HĐ 4

22528643 1365427886901579 5806072219915598427 o

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh & ThS. Trần Đỗ Thuỳ Linh chụp hình lưu niệm với SV bảo vệ HĐ1

22467768 1365427973568237 7256619820387740940 o

ThS. Phan Hoài Vũ & ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh chụp hình lưu niệm với SV bảo vệ HĐ322555407 1365427776901590 8395726323093272127 o

TS. Tăng Trí Hùng, Cô Trúc Anh, Cô Võ Thị Thức chụp hình lưu niệm với SV bảo vệ HĐ2

Thông báo Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đợt 2 Năm 2017 - Hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo kết quả học tập  và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HKII/2016-2017 rơi vào diện được quy định trong Điều 12 của Quy chế học vụ ban hành kèm Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013.

Kế hoạch chi tiết sinh viên và gia đình xem chi tiết tại đây

Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy HK2/2016-2017 xem chi tiết tại đây

SV nằm trong diện cảnh báo học vụ, xử lý học vụ phải liên hệ với khoa để làm đơn phản hồi (đơn khiếu nại, đơn cứu xét, đơn xin chuyển bậc, hệ....) từ ngày 25/08/2017 - 06/09/2017.

Thông tin liên hệ: phòng B007 - ĐH TĐT

SĐT: 02837 755 034

Nếu sau thời hạn trên, Khoa vẫn chưa nhận được phản hồi từ SV và gia đình. Khoa sẽ đề xuất xử lý theo quy định

Thông báo kế hoạch xử lý học vụ SV quá hạn đào tạo, SV nợ học phí quá quy định các lớp LT, VLVH, VB2 (đợt tháng 04/2017) & Cảnh báo học vụ SV sắp quá hạn đào tạo (đợt tháng 09/2017)

Căn cứ vào quy chế Đào tạo và Quy chế học vụ hệ làm vừa học, văn bằng hai, liên thông đính kèm theo các quyết định. Nay Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ đợt tháng 04/2017 đối với sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định các lớp Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai (đợt tháng 04/2017) Sinh viên xem kế hoạch xử lý chi tiết tại đây

Danh sách SV nằm trong diện quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định các lớp Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai (đợt tháng 04/2017) xem chi tiết tại đây

Sinh viên trong diện quá hạn đào tạo phải liên hệ phản hồi về văn phòng khoa B007

(Gặp thầy Nghĩa- 0837755034từ ngày 23/05 - 07/06/2017

Nếu sau thời gian trên SV nằm trong danh sách nêu trên không phản hồi, Khoa sẽ đề xuất xử lý xóa tên theo quy định

Học bổng thạc sỹ ngành Actuarial ĐH FengChia 2017

Đại học Feng Chia cùng công ty Decent Actuary Company (viết tắt: DAC) đã thành lập chương trình Thạc sĩ "ASEAN Actuarial Education Program".

Xem tiếp...

Thông báo Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ HK2 Năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với các sinh viên rơi vào diện được quy định trong Điều 12 Quy chế học vụ ban hành kèm theo. Nay Khoa Kế toán thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau:

Danh sách sinh viên Cảnh báo học vụ xem tại đây

Danh sách sinh viên Đề nghị buộc thôi học xem tại đây

Tất cả các SV nằm trong 2 danh sách trên phải liên hệ trực tiếp với Khoa Kế toán (SĐT: 0837755034 - Gặp thầy Nghĩa) để được hướng dẫn đến hết ngày 15/02/2017. Nếu sau thời gian trên Khoa không nhận được bất kỳ phản hồi gì từ sinh viên và gia đình thì khoa sẽ đề xuất xử lý theo quy định.