THÔNG BÁO LỊCH VÀ PHÒNG HỌC BÙ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A2

Chào các em!

Cô gửi các em thông tin lịch và phòng học bù môn Kế toán tài chính A2 - Nhóm 1,2 như sau:

- Thời gian: Ca 2, Thứ 3, Ngày 10/5/2016

- Địa điểm: Phòng B404

Các em thông báo với các bạn khác trong lớp và tham dự lớp học đầy đủ.

Trân trọng!