THÔNG BÁO LỊCH HỌC KẾ TOÁN CHI PHÍ A - CAO ĐẲNG

CHÀO CÁC BẠN CỦA LỚP HỌC MÔN KẾ TOÁN CHI PHÍ A - CAO ĐẲNG!

CÔ BÁO LỊCH HỌC CỦA MÔN KẾ TOÁN CHI PHÍ A - CAO ĐẲNG ĐẾN CÁC BẠN ĐỂ CÁC BẠN NẮM BẮT THÔNG TIN ĐI HỌC CHO ĐẦY ĐỦ NHÉ.

CỤ THỂ NHƯ SAU:

- CA 2 NGÀY 15/5/2015 TẠI B201;

- CA 2 NGÀY 22/5/2015 TẠI B 115;

- CA 2 NGÀY 29/5/2015 TẠI B117.

CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ BÀI TẬP CÔ ĐÃ GIAO NGHEN!

CÔ MAI HƯƠNG.