LỊCH DẠY BÙ MÔN KẾ TOÁN CHI PHÍ A HỆ CAO ĐẲNG

Chào các bạn,

Cô Mai Hương xin thông  báo thông tin học bù môn Kế toán chi phí A Cao đẳng là

Địa điểm: Phòng C208

Thời gian: Ca 2 - thứ 6 ngày 24/04/2015.

Thân mến

Cô Mai Hương