TÀI LIỆU MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

Gửi các bạn học viên lớp Kế toán quản trị nâng cao tài liệu học tập.

Vui lòng tải về các file sau:

File 1: Kế hoạch học tập

File 2: Slide Tiếng Việt

File 3: Slide Tiếng Anh

Còn 1 file tài liệu Tiếng Anh khác, nhưng do dung lượng khá nặng nên hiện tại không upload lên website được. Cô sẽ copy cho đại diện lớp và các bạn chia sẻ với nhau nhé.

Trân trọng.