CÁC BIỂU MẪU MỚI THEO ISO TRONG THỦ TỤC TIẾP VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN SINH VIÊN

Các biểu mẫu như sau: -> Tải về tại đây

- BM 01: Bảo lưu tuyển sinh

- BM 02: Chuyển bậc đào tạo

- BM 03: Chuyển Hệ đào đạo ( CQ-> VLVH)

- BM 04: Nghỉ học tạm thời

- BM 05: Nhập học ( đã có QĐ NHTT)

- BM 06: Đề nghị thôi học

- BM 07: Miễn học AVGT

- BM 08: Miễn và chuyển điểm môn học

Lưu ý: Yêu cầu sinh viên phải nộp đơn theo đúng mẫu thì mới được tiếp nhận. Áp dụng từ 27/10/2014. Cảm ơn