CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH HỌC VỤ SINH VIÊN

Sinh viên có nhu cầu xử lý các vấn đề liên quan đến quy trinh học vụ, tham khảo các mẫu văn bản sau :

- Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh : tải tại đây => bao-luu-ket-qua-tuyen-sinh.doc

- Đơn đề nghị cấp bảng điểm có dấu xác nhận : tải tại đây => cap-bang-diem.doc

- Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo : tải tại đây => chuyen-bac-dao-tao.doc

- Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo : tải tại đây => chuyen-he-dao-tao.doc

- Đơn đề nghị chuyển lớp thi : tải tại đây => chuyen-lop-thi.doc

- Đơn đề nghị kiểm tra điểm trên mạng : tải tại đây => de-nghi-kiem-tra-diem-tren-mang.doc

- Đơn đề nghị hủy môn học : tải tại đây => Đơn_đề_nghị_hủy_môn_học.docx

- Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi tốt nghiệp : tải tại đây => pk_totnghiep.pdf

- Đơn đề nghị được dự thi : tải tại đây => don-xin-du-thi.doc

- Đơn đề nghị hoãn thi : tải tại đây => hoan-thi.doc

- Đơn đề nghị miễn anh văn giao tiếp khi nộp chứng chỉ TOIEC : tải tại đây => Miễn_AVGT_khi_nộp_TOEIC.doc

- Đơn đề nghị miễn học phần : tải tại đây => mien-hoc-phan.doc

- Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời : tải tại đây => nghi-hoc-tam-thoi.doc

- Đơn đề nghị nhập học lại đối với sinh viên xin nghỉ học tạm thời trước đó : tải tại đây => nhap-hoc.doc

- Đơn xin phúc khảo bài thi : tải tại đây => phieu_de_nghi_phuc_khao_bai_thi_bm01.doc

- Đơn xin phúc khảo môn thi trắc nghiệm : tải tại đây => phuc-khao-bai-thi-trac-nghiem.doc

- Đơn xin thôi học : tải tại đây => thoi-hoc.doc